Personalizacija

Personalizacija Kartice, Mailing

Samo potpuno automatizovana verifikacija kartice i nosača
garantuje da će kartica stići do pravog odredišta.
Kod nas u Variuscard-u, to je svakodnevica.